Social Gemenskap

SOCIAL GEMENSKAPs FÖRSTA TRÄFF – REYMOND OLSSON BERÄTTAR OM BIODLING

Första träffen under rubriken Social Gemenskap har gått av stapeln i Hököns skola. Karin Bergstrand, som håller i dessa arrangemang för Hököns Intresseförening, välkomnade och läste även en dikt.  Därefter överlämnade hon ordet till kvällens föreläsare, Reymond Olsson, Hökön.

Reymond Olsson har haft egen bigård i många år och har stora kunskaper om biskötsel och om binas viktiga roll i naturen. Vi fick nu lyssna till ett mycket intressant föredrag, där Reymond på många olika sätt belyste hur betydelsefulla dessa små insekter är.

Reymond inledde med att citera Albert Einstein. Einstein lär ha sagt, att om alla pollinerande insekter försvann från jordens yta, så skulle människan vara utplånad inom fyra år. Ingen pollinering, inga frön och frukter, ingen mat för djur och människor skulle bli konsekvensen.                                                                                                

Vi fick höra mycket om binas historia, om hur ett bisamhälle är uppbyggt och att det enskilda biet, ända från kläckning till död, har många olika roller i bisamhället. Visste du t ex att det i varje kupa finns särskilda städbin som bara arbetar med att hålla rent i kupan?

Reymond berättade vidare om spanarbinas speciella danser och att deras rörelser berättar för de andra bina i kupan om var det finns utslagna blommor med mycket pollen och nektar.

Vi fick också veta att när en ny drottning kläcks i ett bisamhälle, trumpeter den nya drottningen högt när hon lämnar sin vaxcell. Står man intill en bikupa när detta händer, kan man tydligt höra dessa signaler. På bispråk betyder dessa trumpetstötar att nu blir det strid mellan den gamla och den nya drottningen, alternativt att en bisvärm med den nya drottningen inom kort kommer att lämna kupan och söka efter en ny bostad. 

Att honung är gott, det vet vi alla. Men att honung också har en läkande och bakteriedödande effekt är inte så allmänt känt.  Dessa och många andra intressanta fakta förmedlade Reymond under sitt intressanta föredrag.

Nästa träff under rubriken Social Gemenskap blir den 26 mars kl 18.00 i Hököns skola. Onsdagsgruppen med gamla bilder från Hökön träffas som vanligt den 13e och på lördag den 16e mars är det barnträff med lek och aktiviteter i gymnastiksalen, Hököns skola.