Sammanfattning av byamötet d 20. mars

BYAMÖTE I HÖKÖN 20 mars 2013

Alla måste hjälpas åt
20 mars var det Byamöte i Hökön. Hököns Intresseförening hade kallat samman byns befolkning till ett stormöte i Hököns skola. Ordföranden Tina Bromihn inledde med att välkomna de drygt 60-talet personerna, som trängdes i samlingssalen.

Byamöten är ett nytt grepp, berättade Tina. Genom byamötet vill vi ge alla i byn en chans att tycka till om Hököns Intresseförenings nuvarande verksamhet och samtidigt ge tips och råd inför kommande verksamhet. Byamöten kommer att bli en återkommande aktivitet i byn. Tina framhöll också, att det är bara om vi jobbar tillsammans som vi kan åstadkomma förbättringar i Hökön. Alla måste hjälpa till om det skall bli några aktiviteter i Hökön.

Nuvarande aktiviteter
Britta Serup fick så ordet och berättade om alla de aktiviteter som Hököns Intresseförening driver idag. Det blev en lång lista. Presentationen underlättades av den nya bildkanon, som Intresseföreningen nyligen köpt in till Hököns skola.

Bredband i Hökön
Nästa punkt på dagordningen var frågan om det fanns intresse för bredband i Hökön med omnejd. Kaj Mikkelsen berättade vad bredband innebär, vad det kostar och vilka fördelar bredband kan ge till både privatpersoner och företag. Just nu är det också ekonomiskt fördelaktigt att starta en fiberförening, eftersom såväl EU, Region Skåne och Osby kommun under en tidsperiod stöttar projektet. Kaj avslutade med att fråga hur många i lokalen som skulle vara intresserade av bredband och fick en skog av händer till svar. Det blev alltså ett rungade JA till att starta en fiberförening i byn. Ett beslut togs därför till att bjuda in till ett instiftandemöte för bredbandsförening i Hökön skola, torsdagen den 4 april kl 19.00.

Ny bok av Catarina Carleson
Ordet lämnades därefter till Catarina Carleson, Hököns egen poet och författarinna. Catarina gav nyligen ut en ny diktbok, Bräckt Vatten. Vi fick lyssna till två dikter på göingemål ur denna bok. Catarina fick varma applåder för sin insats.

Långbord med pizzor
Nu sped sig goda dofter runt om i skolan. Ett långbord med nygräddade pizzor hade dukats fram och Hököns Intresseförening bjöd alla att äta en gemensam kvällsmat.

Frågor till Byamötet
När pizzorna var uppätna, var det tid för mötesdeltagarna att säga sitt. Intresseföreningen bad Hökönsborna om rådgivande besked i ett antal tunga frågor. Gruppdiskussioner användes för att få fram gemensamma synpunkter och förslag. Hökönsborna var inte nödbedda. Livliga, kreativa diskussioner tog genast fart vid varje bord i salen. Det visade sig tydligt att engagemanget för byn är stort i Hökön.
De frågor som Hököns intresseförening ställde till de närvarande var följande:
– Hur kan vi på bästa sätt använda de pengar vi fått för Osby Kommuns kulturpris år 2013?
– Skall vi fortsätta med Hököns marknad och om ja, vilka aktiviteter vill ni ha på marknaden
– Vilka projekt vill ni att Hököns Intresseförening driver?
– Vilka aktiviter vill ni ha i Hökön?

Byamötets deltagare gav följande svar:

Hur skall kulturpriset användas?
Följande förslag lämnades: högtalar- och ljusanläggning till skollokalerna, studio för musik och ljud i skolan, en fond för dem som vill starta företag i Hökön. Intresseföreningens kassör Kaj Mikkelsen bidrog med förslaget att lägg pengarna i kassan.

Skall vi fortsätta med Hököns marknad – om ja, vilka aktiviteter vill ni ha på den?
JA, Hökön skall ha kvar sin marknad
Hököns marknad skall ha kvar marknadsdansen
Tillsätt till en marknadsgrupp med frivilliga som stöttar styrelsens arbete
Marknadstält med marknadsunderhållning, bjud in ett teatersällskap
Ekologisk mat på marknaden
Bjud in lokala producenter – visa produkter – smakprov – försäljning
Bjud in lokala företag till marknaden som visar sina produkter
Bjud in föreningar att visa sin verksamhet
Utse marknadsmästare i olika tävlingar
Veteranfordonsutställning
Hundutställning önskas

Hököns Intresseförening gav besked om vilka artister som kommer att uppträda på årets marknad. Det blir Tuta och Kör, Mona G och ”Smens Baglomma” som kommer att stå för underhållningen på marknaden i år.

Vad skall vi jobba med för att  Hökön skall få en bra framtid?
Tågstopp i Hökön är ett måste för byns fortsatta utveckling
Ge Hökön tillbaka sitt postnummer 28071
Bjud in politiker – Hur kan vi och ni tillsammans utveckla Hökön
Inga ruinhus i Hököns samhälle
Osby kommun får inte ta vår samlingslokal eller vårt brandvärn
Säkra att skolbyggnaden i Hökön underhålls tillräckligt
Starta ett Leader-projekt för att utveckla Hökön
Fördjupad översiktsplan för Hökön behövs
Osby kommun tjänar på att HELA norra delen av kommunen utvecklas!

Vilka aktiviteter vill ni ha i Hökön, utöver dem som redan finns?
Kultur
Mer teater, filmvisningar i skolan, fler kulturaftnar, fler tipsrundor, Skogsmulle för barn

Kurser
Datakurs, Mötes- och föreningsteknik, träningsprogram för olika åldrar, agility och hundträning,

Aktiviteter
Hököns marknad med marknadsdans, skridskobana, majbål, midsommarfirande, julbord, julmarknad, Luciafirande, pubaftnar, boulemästerskap, kräftskiva, logdans, familjedagar, gubbamatcher på fotbollsplanen, informationstavlor: välkommen till Hökön, Vakö-vandringar, gemensamma resor

Utrustning och förbättringar
Ljud och ljusanläggning i skolan, upprustning av boulebana, målning av tennisbanan, blomsterrabatt vid torvmonumentet, ogräsrensning vid torgparkeringen.

Sammanfattningsvis kan sägas att Hököns Intresseförening fick med utmärkt beröm godkänt för den verksamhet som föreningen idag bedriver i byn. Byn står idag samlad bakom sin förening. Det lämnades också många bra förslag på nya verksamheter. Mest positivt är att flera bybor spontant erbjöd sina tjänster i det framtida arbetet.

One Response to Sammanfattning av byamötet d 20. mars

  1. Pingback: Sammanfattning från byamötet | Hökön

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *