Kallelse till extra årsmöte, Hököns Intresseförening (27/6 18:30, Hököns Skola)

På grund av sjukdom som förelåg vid föreningens senaste årsmöte i januari 2018, ofullständig redovisning av föreningens ekonomiska transaktioner och resultat för 2017 kallas nu du/ni som medlem till ett extra årsmöte den 27/6 kl 18.30 i Hököns skola.

Fullständig redovisning har sammanställts/reviderats och kommer att redovisas på mötet tillsammans med verksamhetsberättelse för 2017 samt revisorernas granskningar och yttrande.

Föreningens styrelse har även arbetat fram nya stadgar för Hököns Intresseförening och dessa kommer att föreläggas medlemmarna för beslut vid detta extra årsmöte.

Styrelsen för Hököns Intresseförening har utsett en ny kassör för föreningen, Johanna Malmlind, Hökön. Hon välkomnas vid detta årsmöte.

Datum: 27/6
Tid: 18.30
Plats: Hököns Skola

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelsen till mötet
 3. Godkännande av mötets dagordning och röstlängd
 4. Val av funktionärer vid det extra årsmötet.
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Justerare och rösträknare
 5. Redovisning av föreningens ekonomiska transaktioner under 2017 samt föreningens ekonomiska ställning den 31 december 2017.
 6. Revisorernas granskningar samt revisionsberättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsår 2017
 8. Redovisning av styrelsens förslag till nya stadgar för Hököns Intresseförening
 9. Styrelsens beslut att utse Johanna Malmlind till ny kassör för Hököns Intresseförening

Välkomna!
Styrelsen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *